I. VÒNG SƠ KHẢO

Vòng sơ khảo diễn ra theo hình thức Online. Ban giám khảo sẽ chấm điểm từ xa thông qua hình ảnh được livestream từ các đội. Mỗi đội sẽ sử dụng 2 máy quay để livestream toàn bộ quá trình thi đấu trên group do BTC cung cấp.

1. Bảng R3 – Khối THPT – Vòng Sơ khảo

Chủ đề “Xây Dựng Bệnh Viện Dã Chiến”

1.1. Sân thi đấu

Sân thi đấu bảng R3 - vòng sơ khảo

  • Kích thước: 3000 mm x 3000 mm
  • Vị trí xuất phát (START1): Kích thước 300x300 mm.
  • Đường màu đen (vạch đen) chiều rộng 20 mm
  • Nền màu trắng kích thước 250 mm.
  • Ô chứa giường bệnh được kí hiệu 1 và 3: Kích thước 250x200 mm.
  • Bệnh viện dã chiến được ký hiệu 2 và 4. Kích thước 250x200 mm.
  • Khối giường bệnh hình trụ chất liệu bằng nhựa đường kính 50 mm, cao 90 mm.

1.2. Nhiệm vụ thi đấu

- Thời gian: Tối đa 5 phút

- Robot đặt ở vị trí xuất phát di chuyển dò vạch tự động đến vị trí đặt giường bệnh thứ nhất và dừng lại vận chuyển giường bệnh về phòng bệnh thứ 2.

- Robot tự động quay lại tiếp tục di chuyển đến vị trí đặt giường bệnh thứ 3 và dừng lại vận chuyển giường bệnh về phòng bệnh thứ 4.

- Trong quá trình robot hoạt động không có bất kỳ sự can thiệp điều khiển nào từ đội chơi.

1.3. Tính điểm

STT

Tiêu chí chấm điểm

Điểm

1

Robot tự động di chuyển từ điểm xuất phát đến vị trí 1 (NV1)

20

2

Giường bệnh được đặt nằm hoàn toàn trong phòng 2 (NV2)

25

3

Robot tự động di chuyển từ vị trí 1 đến vị trí 3 (NV3)

20

4

Giường bệnh được đặt nằm hoàn toàn trong phòng 4 (NV4)

25

5

Thời gian hoàn thành phần thi tối đa 10 điểm

Cách tính điểm:

Tổng điểm = (NV1 +NV2 +NV3 + NV4) + ((300 – TG)*3.33)/100)

Trong đó:

+ NV1, NV2, NV3, NV4: Là điểm cho việc robot hoàn thành các nhiệm vụ.

+ 300: Là thời gian tối đa để các đội thực hiện phần thi của mình. (5 phút tương ứng 300 giây)

+ TG: Là thời gian hoàn thành phần thi của mỗi đội chơi tính theo đơn vị giây.

=> Đội chơi nào có tổng điểm cho toàn bộ phần thi của đội mình cao nhất đội đó sẽ dành chiến thắng. Tổng điểm được tính làm tròn đến vị trí số thập phân thứ 02.

Tổng điểm tối đa: 100 điểm.

- Trường hợp khác:

=> Robot gặp sự cố kỹ thuật hoặc không thể tự động di chuyển bám theo vạch đen (robot ra khỏi vạch quá 4 giây và không có khả năng bám lại đường vạch) thì đội chơi được mang robot về vị trí hoàn thành nhiệm vụ trước đó và cho robot xuất phát lại. Tối đa các đội có 3 lần xuất phát lại.

=> Thời gian thi đấu được tính liên tục do Ban Tổ chức giám sát.

Các đội sẽ thi đấu xếp hạng thành tích để tìm ra đội có thành tích tốt nhất.

 

II. VÒNG CHUNG KẾT

2. Bảng R3 (Trung học phổ thông)

Chủ đề: “Robot Xây Dựng Bệnh Viện Dã Chiến”

2.1. Quy định về robot

- Mỗi đội thi sẽ thiết kế, chế tạo và lập trình 2 robot.

- 01 Robot bán tự động có chức năng di chuyển dò đường tự động và điều khiển từ xa vận chuyển dụng cụ y tế.

- 01 Robot tự động hoàn toàn có chức năng di chuyển tự động và tự động vận chuyển vắc xin vào khu cách ly.

- Kích thước robot tối đa: 300x300x300 mm

2.2. Sân thi đấu

Hình: Sân thi đấu bảng R3 vòng chung kết

Sân thi đấu được thiết kế với kích thước dài 5100 mm, rộng 5200 mm bao gồm:

o   02 vị trí xuất phát cho 2 robot của mỗi đội (START1, START2), kích thước 300x300 mm.

Mỗi đội thì sẽ có:

o   01 đường màu đen (vạch đen) có chiều rộng 20mm, nền màu trắng kích thước 250 mm.

o   Khu giường bệnh có 2 ký hiệu G1 và G2 cho mỗi đ

o   Khu cách ly có 4 phòng bệnh được kí hiệu P1, P2, P3 và P4. Kích thước 250x250 mm.

o   Khu bảo quản vắc-xin covid-19 ký hiệu VX. Kích thước 250x250 mm.

o   Khu điều trị bệnh nhân covid ký hiệu C có kích thước 300x300 mm

o   Khối vắc-xin và khối giường bệnh có dạnh hình trụ chất liệu bằng nhựa đường kính 50 mm, cao 90 mm.

 

2.3. Nhiệm vụ thi đấu

Mỗi đội chơi có tối đa 10 phút để thực hiện phần thi đấu của mình.

Ban đầu, robot của mỗi đội sẽ được đặt tại vị trí START (mắt cảm biến dò vạch trên robot được đặt trên đường line đen của sân thi đấu)

Nhiệm vụ 1: xây dựng bệnh viện dã chiến

Robot di chuyển dò vạch tự động đến vị trí đặt giường bệnh thứ nhất ô G1, tại đây robot sẽ tiến hành lấy khối giường bệnh và trong ô G1 (Trong ô G1 Robot có thể hoặt động tự động hoặc điều khiển qua thiết bị điều khiển từ xa) sau đó robot tự động vận chuyển giường bệnh về phòng bệnh tại vị trí P1 hoặc P2 (vị trí phòng bệnh sẽ được công bố vào ngày thi chung kết). Giường bệnh được đặt nằm hoàn toàn trong phòng bệnh đội chơi ghi được 30 điểm.

          Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng P1 robot tiếp tục di chuyển tự động theo vạch đen đến vị trí đặt giường bệnh thứ hai G2, tại đây robot sẽ tiến hành lấy khối giường bệnh và trong ô G2 (Trong ô G2 Robot có thể hoặt động tự động hoặc điều khiển qua thiết bị điều khiển từ xa) sau đó robot tự động vận chuyển giường bệnh về phòng bệnh tại vị trí P3 hoặc P4 (vị trí phòng bệnh sẽ được công bố vào ngày thi chung kết). Giường bệnh được đặt nằm hoàn toàn trong phòng bệnh đội chơi ghi được 30 điểm.

(Các đội chỉ cần đặt 2 trong 4 ô giường bệnh tùy ý là có thể tiến hành nhiệm vụ 2. Khối giường bệnh tại khu G1 có thể đặt trên vị trí P3 hoặc P4 và ngược lại)

Nhiệm vụ 2: Điều trị bệnh nhân nhiễm covid

Sau khi đã đặt 2 khối giường bệnh vào 2 ô phòng bệnh bất kỳ. Robot di chuyển tự động theo vạch vị trí đặt vắc-xin tại ô VX lấy khối vắc-xin, sau đó tiếp tục di chuyển tự động đến khu điều trị bệnh nhân covid và đặt vào đúng vị trí ô C (khối vắc-xin nằm hoàn toàn trông ô màu đỏ). Sau đó, robot sẽ tự động di chuyển dò đường về vị trí STAR và kết thúc phần thi. Hoàn thành nhiệm vụ 2 đội chơi ghi được 30 điểm.

Thời gian thực hiện phần thi đấu của mỗi đội chơi được quy ra điểm số, điểm số cho phần thời gian tối đa 10 điểm.

Trường hợp, trong quá trình thi đấu robot gặp sự cố kỹ thuật hoặc không thể tự động di chuyển bám theo vạch đen (robot ra khỏi vạch quá 4 giây và không có khả năng bám lại đường vạch) thì đội chơi có quyền mang robot về vị trí ô nhiệm vụ trước đó và cho robot xuất phát lại trong khi đó đồng hồ bấm giờ của BTC vẫn chạy. Tối đa các đội có 3 lần xuất phát lại.

Trường hợp robot không hoàn thành đường đua trong thời gian quy định thì điểm số của các đội sẽ được tính theo thang điểm: Robot di chuyển tự động từ vị trí xuất phát đến vị trí G1 (10 điểm), Robot lấy được khối giường bệnh tại G1 (10 điểm), tự động đặt được hoàn toàn vào một ô phòng bệnh bất kỳ (10 điểm), di chuyển tự động từ ô phòng bệnh bất kỳ đến G2 (10 điểm), lấy được khối giường bệnh tại G2 (10 điểm), tự động đặt được hoàn toàn vào một ô phòng bệnh bất kỳ (10 điểm), di chuyển tự động từ ô giường bệnh vừa đặt đến vị trí VX (5 điểm), lấy được khối vắc-xin tại ô VX (10 điểm), đặt được hoàn toàn vào khu điều trị C (10 điểm), di chuyển về và robot nằm hoàn toàn trong ô START (5 điểm)

          Các đội chơi sẽ thi đấu xếp hạng thành tích để tìm ra các đội có thành thích thi đấu tốt nhất.

2.4 Tính điểm

STT

Tiêu chí chấm điểm

Điểm

1

Robot tự động di chuyển từ điểm xuất phát đến vị trí G1 (NV1)

10

2

Robot gắp được khối giường bệnh tại G1 (NV2)

10

3

Robot tự động đặt được giường bệnh vào đúng ô phòng bệnh bất kỳ P1 hoặc P2 (NV3)

10

4

Robot tự động di chuyển đến vị trí G2 (NV4)

10

5

Robot gắp được khối giường bệnh tại G2 (NV5)

10

6

Robot tự động đặt được giường bệnh vào đúng ô phòng bệnh bất kỳ P3 hoặc P4 (NV6)

10

7

Robot di chuyển tự động từ ô giường bệnh vừa đặt đến vị trí VX (NV7)

5

8

Robot gắp được khối vắc-xin tại ô VX (NV8)

10

9

Robot đặt được hoàn toàn vào khu điều trị C (NV9)

10

10

Robot di chuyển về đích và robot nằm hoàn toàn trong ô START (NV10)

5

11

Thời gian hoàn thành phần thi tối đa 10 điểm

Cách tính điểm:

Tổng điểm = (NV1 +NV2 +NV3 + NV4 + NV5 +NV6 + NV7 + NV8 + NV9 + NV10) + ((600 – TG)*1.67)/100)

Trong đó:

  • NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9, NV10: Là điểm cho việc robot hoàn thành các nhiệm vụ.
  • 600: Là thời gian tối đa để các đội thực hiện phần thi của mình. (10 phút tương ứng 600 giây)
  • TG: Là thời gian hoàn thành phần thi của mỗi đội chơi tính theo đơn vị giây.

=> Đội chơi nào có tổng điểm cho toàn bộ phần thi của đội mình cao nhất đội đó sẽ dành chiến thắng. Tổng điểm được tính làm tròn đến vị trí số thập phân thứ 02.

Tổng điểm tối đa: 100 điểm.

2.5 Phạm luật, trừ điểm

Các hành vi sau được coi là phạm luật và bị trừ vào điểm tổng mỗi lỗi 5 điểm:

-  Robot xuất phát trước khi được phép bắt đầu thi đấu của trọng tài. Khởi động lại trước hiệu lệnh của trọng tài.

-  Các hành vi sử dụng hóa chất, chất bám dính hoặc để lại bất kỳ hóa chất nào trên cấu kiện cũng như sân thi đấu (đều bị cấm hoàn toàn).

-  Các hành vi gây hư hỏng sân thi đấu và các cấu kiện (đều bị nghiêm cấm)

-  Chạm vào robot khi chưa có sự cho phép của trọng tài.