Phục vụ cho mọi lứa tuổi

VEX 123 là một robot tương tác, có thể lập trình, giúp trẻ mầm non tiếp cận với Khoa học Máy tính một cách dễ dàng và thú vị.

VEX GO là một hệ thống STEM giá cả phải chăng khai thác được tính ham học hỏi tự nhiên của trẻ em. VEX GO sử dụng hệ thống cấu tạo nhựa VEX IQ và điều chỉnh hệ thống này cho học sinh tiểu học

VEX IQ là một hệ thống robot liên kết được thiết kế từ đầu để cung cấp cho người dùng mới cơ hội tìm kiếm thành công nhanh chóng, trong khi vẫn có thể liên tục thách thức những người dùng cao cấp hơn.

VEX V5 bao gồm các yếu tố linh hoạt giúp loại bỏ sự thất vọng về kỹ thuật cho người dùng mới làm quen, trong khi vẫn cung cấp cho người dùng với khả năng thiết kế vô tận thách thức giới hạn của học sinh.

VEX V5 bao gồm các yếu tố linh hoạt giúp loại bỏ sự thất vọng về kỹ thuật cho người dùng mới làm quen, trong khi vẫn cung cấp cho người dùng với khả năng thiết kế vô tận thách thức giới hạn của học sinh.

Học STEM tại nhà

Hệ thống xây dựng VEX IQ

Hệ thống VEX IQ bao gồm các miếng ghép bằng nhựa, được thiết kế đặc biệt để tạo sự khéo léo cho bàn tay trẻ. Học sinh có thể dễ dàng chế tạo rô bốt đầu tiên của mình và rất nhiều bộ phận bổ sung có nghĩa là học sinh có thể chế tạo rô bốt lớn hơn, mạnh hơn và nhiều chức năng hơn khi học sinh tiếp tục học.

About eLumine School

eLumine School has been a beacon of excellence in terms of imparting education to young and budding leaders. Located in midtown Cincinnati, we are an independent, coeducational, college-preparatory school with a preschool and divisions through grade 12.

Our mission is to develop leaders of character through superior academics and spiritual growth.

Một số tác dụng của việc dạy và học với Robot giáo dục

1.

Tích hợp giáo dục STEM theo cách mới

2.

Phát triển tư duy tính toán

3.

Đánh giá tầm quan trọng của việc học hỏi từ thất bại, đứng lên sau khi vấp ngã

4.

Tìm hiểu về công việc tương lai