Kidscode STEM - STEM AI Robotics for everyone!!!

Slider

Tham gia VEX V5 Competition 2024 - 2025

High Stakes
Tham gia ngay
Slider

Mang giải pháp STEM Robotics

Đẳng cấp quốc tế từ Hoa Kỳ tới mọi cấp học!
Khám phá ngay
Slider

Đồng hành cùng VEX IQ Competition 2024 - 2025

Rapid Relay
Tìm hiểu ngay
VEX 123

VEX 123

+ 4 sản phẩm
VEX GO

VEX GO

+ 6 sản phẩm
VEX IQ

VEX IQ

+ 27 sản phẩm
VEX EXP

VEX EXP

+ 2 sản phẩm
VEX V5

VEX V5

+ 22 sản phẩm
VEX VR

VEX VR

+ sản phẩm
Kcbot

Kcbot

+ sản phẩm
Drone giáo dục

Drone giáo dục

+ sản phẩm

Set sản phẩm nổi bật

VEX 123 Classroom Bundles

VEX 123 Classroom Bundles

Liên hệ
VEX GO Classroom Bundles

VEX GO Classroom Bundles - Gói VEX GO cho lớp học

Liên hệ
VEX IQ Classroom Bundles (2nd generation)

VEX IQ Classroom Bundles (2nd generation) - SET VEX IQ dành cho lớp học

Liên hệ

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Fanpage
Fanpage
VEX Robotics VietNam
Fanpage
Fanpage
Học viện Kidscode STEM
Youtube
Youtube
Kidscode STEM

Tham gia cộng đồng robot giáo dục của chúng tôi