Cuộc thi Robot tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

 

 

Cuộc thi sáng tạo STEM Robot huyện Thanh Chương-Nghệ An

Chủ đề: Robot chinh phục Đảo Chè

 

Ngày hội STEM huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

 

 

Cuộc thi đấu Robot - Giải phóng miền nam 30/4

tại ngày hội STEM Huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình

 

 

Ngày hội STEM 2018: "Chạm 4.0"