KidCode là một hệ thống cung cấp dịch vụ đào tạo kiến thức và kỹ năng về lập trình cho trẻ em tại Việt Nam.

Chúng tôi hướng tới việc giúp các em học sinh làm quen với những kiến thức cơ bản về lập trình và khoa học máy tính. Từ đó, giúp các em dễ dàng hơn trong việc học tập các môn khoa học.
Đối tượng mà KidCode phục vụ là học sinh từ cấp mầm non cho đến phổ thông trung học.

KidCode đóng vai trò là một thành viên cổ vũ và thúc đẩy sự phát triển của phương hướng giáo dục tích hợp liên môn STEAM (Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Nghệ Thuật – Toán) trong hệ thống giáo dục nước nhà.

TẦM NHÌN

KidCode là tổ chức hàng đầu cung cấp dịch vụ đào tạo lập trình uy tín chất lượng tại Việt Nam. KidCode là nơi sẽ tạo ra các hạt nhân cho một xã hội công nghệ cao của đất nước. KidCode được định hướng là vườn ươm mầm các công dân năng động, sáng tạo, có kỹ năng và khả năng làm việc ở môi trường toàn cầu. Các thành viên KidCode sẽ tự hào về công việc của mình khi góp phần phát triển nền tri thức của xã hội và lan tỏa tình yêu thương con người trong cộng đồng.

SỨ MỆNH

Chúng tôi có nhiệm vụ khai mở và đào tạo nhân tài cho xã hội, xây nền cơ sở tri thức khoa học kỹ thuật cho thế hệ tương lai để các em bắt kịp cơ hội phát triển khi nên kinh tế chuyển sang hình thái kinh tế tri thức và công nghệ cao. KidCode tham gia vào chuỗi giá trị tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp trên toàn cầu và là thành viên năng động trong hoạt động ươm tạo và thúc đẩy sự phát triển của các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học trên thế giới.