Kidscode triển khai các lớp tập huấn cho giáo viên tại các trường với những nội dung như sau:

1. Khóa tiếp cận STEM & CMCN 4.0.

- Mục tiêu: Tập huấn 100% giáo viên tiếp cận giáo dục STEM thông qua trải nghiệm.Qua đó nâng cao nhận thức của toàn bộ đội ngũ giáo viên về giáo dục STEM.

- Nội dung:

   +STEM là gì?
   +CMCN 4.0
   + Tầm quan trọng của giáo dục STEM trong việc chuẩn bị nhân lực cho thời kỳ CMCN 4.0.
   + Hệ sinh thái STEM là gì?
   + Dạy học theo định hướng STEM như thế nào? Cụ thể cho các môn, các liên môn.
   + Các loại hình STEM: STEM tái chế, STEM công nghệ, STEM Robotics.
   + Giải pháp cho giáo dục STEM của Kidscode 
   + Trải nghiệm STEM tái chế & STEM công nghệ.Thời gian : 3h

2. Khóa đào tạo triển khai.

- Mục tiêu: 

   + Đào tạo các giáo viên phụ trách chuyên môn: Xây dựng phòng Lab STEM và Phát triển hoạt động thường xuyên CLB STEM-KidsCode
   + Sử dụng được các trang thiết bị
   + Tiếp nhận chuyển giao chương trình từ Kidscode.

- Nội dung :

   + Buổi 1: Tiếp cận STEM & CMCN 4.0:
       – Tiếp cận STEM & CMCN 4.0 (2h)
       – Hướng dẫn soạn giáo án STEM (1h): Giáo án mẫu, phân tích giáo án mẫu.
       – Thực hành soạn giáo án theo chủ đề
   + Buổi 2: Thực hành
       –  Chia nhóm chuyên môn, thực hiện Project
       + Project Xe tự lái
       + Project Máy bắn đá, sử dụng máy CNC
       + Project: Iot Smart Home
       + Project: Sáng chế dụng cụ dạy học với máy in 3D
       + Tổng kết:
       + Tổng kết các project, chia sẻ bài học kinh nghiệm từ các thầy cô sau buổi thực hành.
       + Giới thiệu hệ thống tự học Elearning của KidsCode.Thời gian : 8h.

3. Khóa đào tạo chuyên sâu.

 - Mục tiêu:

        + Đào tạo các giáo viên phụ trách chuyên môn: Xây dựng phòng Lab STEM và Phát triển hoạt động thường xuyên CLB STEM-KidsCode
        + Sử dụng thành thạo các trang thiết bị.
        + Tiếp nhận chuyển giao chương trình từ Kidscode.

- Nội dung:

+ Buổi 1:
             - Tiếp cận STEM & CMCN 4.0 (2h)
             - Hướng dẫn soạn giáo án STEM (1h): Giáo án mẫu, phân tích giáo án mẫu.
             - Thực hành soạn giáo án theo chủ đề
+ Buổi 2: Thực hành Project chuyên sâu – Sử dụng Robot dạy học STEM
+ Buổi 3: Sử dụng máy in 3d đào tạo STEM
+ Buổi 4: Sử dụng máy cắt CNC đào tạo STEM
+ Buổi 5: STEM – Nông nghiệp công nghệ cao
+ Buổi 6: STEM – Iot SmartHome
+ Buổi 7: STEM – Data Sience
+ Buổi 8: Tổng kết, Kết nối ElearnningThời gian : 32h

Một số hình ảnh học viên

Tập huấn phương pháp giáo dục STEM

Tập huấn phương pháp giáo dục STEM

Tập huấn phương pháp giáo dục STEM

Tập huấn phương pháp giáo dục STEM